Corona Covid-19

Ik heb als zorgverlener een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de besmettingen met Covid-19 beheersbaar blijven. Dat doe ik niet alleen om te voorkomen dat mijn cliënten of ikzelf besmet raken, maar ook omdat dat mijn maatschappelijke plicht is als Specialist (art. 14 en 36 wet BIG).

In de tweede plaats maakte Mark Rutte afgelopen dinsdag duidelijk dat het RIVM voortdurend het aantal besmettingen en opnames op de IC monitort. Wordt het aantal besmettingen lager, dan zullen de mogelijkheden verruimd worden. Neemt het aantal besmettingen toe, dan zal het kabinet niet aarzelen om de maatregelen weer aan te trekken. Dit betekent ook dat de regelgeving zeer regelmatig zal veranderen. Wat vandaag kan, kan morgen misschien niet meer.

SBCare werkt vanuit het principe om de gezondheid van de cliënten te bevorderen, ziekten te voorkomen en de gezondheid te herstellen.

Zowel voor-tijdens en na de behandeling zullen door mij als Wet BIG zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.

Tevens vindt er altijd een pre-screening plaats voorafgaande aan een behandeling in de praktijk.

Ik zal met iedere cliënt voorafgaande aan de afspraak alle hygiëne maatregelen uitgebreid bespreken.

De vragen die ik verder stel zijn:

  1. Heb je last van hoesten, neusverkoudheid, keelpijn, diarree of koorts?”

  1. “Bevindt een huisgenoot van jou zich in thuis isolatie?” 

De vragen worden gesteld bij het maken van de afspraak en voordat de cliënt de praktijk binnen treedt. Indien de vragen met 'nee' worden beantwoord kan de behandeling plaats vinden.

Bij binnenkomst is iedere cliënt verplicht zijn/haar handen te desinfecteren. Hiervoor biedt ik de mogelijkheid.

Indien je vraag voor een behandeling niet urgent is wil ik je vragen om te wachten met het maken van een afspraak totdat de regels verder versoepeld zijn.

Zo staan we samen sterk tegen Corona!